language in Albanian

Albanian dialects


gjuha shqipë
Albanian language 


Gjuha jonë
Our language

Nuk flas Shqip.
I don't speak Albanian.


A flet shqip?
Do you speak Albanian?

A flet anglisht?
Do you speak  Albanian? 

A flet ai ndonjëherë?
Does he ever talk?

A di shqip?
Do you know Albanian?


pak
A little.

Me kupton?
Do you understand me?

Nuk e kuptova.
I did not understand.

çfarë kuptove?
What did you understand?

ça kuptove?
What did you understand?

asgjë
nothing

Shqipëri, Shqipëria, shqiptar, shqiptare, shqip.
Artani është nga Shqipëria. Artani është shqiptar. Arta është shqiptare. Artani flet shqip. Arta dhe Artani janë shqiptarë dhe flasin shqip.

Albania, Albania, Albanian(m), Albanian(f), Albanian(adj.)
Artani is from Albania. Artani is Albanian. Arta is Albanian. Artani speaks Albanian. Arta and Artani are Albanians and speak Albanian.
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post