I love you in Albanian.Të dua.
I love you.
(li. I want you)Unë të dua.
I love you.


Eja tek unë.
Come to me.Ti më pëlqen
I like you.Të dashuroj 
I’m in love with you.
I love you.


Të du.
I love you. 

Të du shumë.
I love you a lot.


I love - unë dua

You love - ti do

He/She loves - ai/ajo do

We love - ne duam

You love - ju doni

They love - ata/ato duan


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post