Who are you, who is he (she)? in Albanian


si je? 
ku je? 
ku jeni?
ku janë? 
kush je ti? 
kush është ai (ajo)?
how are you? 
where are you (inf)? 
where are you(form.)? 
Where are they? 
who are you? 
who is he (she)?Kush je ti, kush është ai (ajo)?


Kush je ti?
- Jam Agroni.
- Cili Agron?
- Agron Kodra.
- Ah, po! Si je Agron?
- Kush je ti?
- Jam Blerta.
- Blerta, kush?
- Blerta Topulli.
- Ah, po, më fal. Si je Blerta?
- Kush është ai?
- Ai është një mik nga Shkodra.
- Si quhet?
- Quhet Blendi.
- Ç'është Blendi, student?
- Jo, nuk është student, ai është mësues.
- Kush është ajo?
- Ajo është motra ime.
- Ç'është ajo, studente?
- Po studente është. / Po, studente.
- Ky është Toni. Kjo është Delina.
- Këta janë Toni dhe Iliri. Këto janë Blerta dhe Nevila.

Who are you, who is he (she)?


Who are you?
- Jam Agroni.
- Which Agron?
- Agron Kodra.
- Ah, yes! Are you Agron?
- Who are you?
- Jam Blerta.
- Blerta, who?
- Blerta Topulli.
- Ah, yes, forgive me. How is Blerta?
- Who is he?
- He is a friend from Shkodra.
- What is it called?
- His name is Blendi.
- What is Blendi, student?
- No, he is not a student, he is a teacher.
- Who is she?
- She is my sister.
- What is it, student?
- Yes, she is a student. / Yes, student.
- This is Tony. This is Delina.
- These are Toni and Iliri. These are Blerta and Nevila.


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post