Going for a ride with a motorcycle (Albanian)

 

Sure! Here are some Albanian dialogues about going for a ride with a motorcycle along with their translations and vocabulary:


Dialogue 1:

Person A: Hej, a ke dëshirë të shkojmë për një tur me motor?

Person B: Po, dëshiroj të provoj motorin tënd të ri. Kur do të dalim?


Translation:

Person A: Hey, do you want to go for a ride with a motorcycle?

Person B: Yes, I want to try out your new motorcycle. When will we leave?


Vocabulary:

- motor (masc.): motorcycle

- tur (masc.): ride, tour

- provoj (verb): to try

- motor i ri (masc.): new motorcycle

- dal (verb): to leave, to depart


Dialogue 2:

Person A: A ke një kaskë rezerve për mua?

Person B: Po, kam një kaskë ekstra. Do ta marr me vete.


Translation:

Person A: Do you have a spare helmet for me?

Person B: Yes, I have an extra helmet. I will take it with me.


Vocabulary:

- kaskë (fem.): helmet

- rezervë (fem.): spare

- marr (verb): to take

- me vete: with me


Dialogue 3:

Person A: A mund të marr makinën time për të shkuar në një udhëtim me motor?

Person B: Sigurisht, do të gjej vend për ta parkuar gjatë kohës që jemi larg.


Translation:

Person A: Can I bring my car for a motorcycle trip?

Person B: Of course, I will find a place to park it while we are away.


Vocabulary:

- makinë (fem.): car

- udhëtim (masc.): trip, journey

- gjej (verb): to find

- vend (masc.): place

- parkoj (verb): to park

- gjatë kohës që: while


Dialogue 4:

Person A: A e ke marrë patentën për motor?

Person B: Po, e mora disa javë më parë. Jam gati për të udhëtuar.


Translation:

Person A: Did you get your motorcycle license?

Person B: Yes, I got it a few weeks ago. I am ready to ride.


Vocabulary:

- patentë (fem.): license

- marrë (verb): to get, to receive

- javë (fem.): week

- gati (adj.): ready

- udhëtoj (verb): to ride, to travel


I hope you find these dialogues helpful!

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post