Buying stuff in AlbanianSa kushton?
How much?Sa kushton kjo?
How much is this?Sa kushton një biljetë për në Tiranë?
How much is a ticket to Tirana?

e shtrenjtë
Expensive

e lirë
Cheap

Shumë shtrejt.
Too expensive.

Kjo është shumë e shtrenjtë.
This is too expensive.

Nuk kam të vogla/kusur. 
I don't have change.

Këte pe du.
I'm taking this one.

Po e marr.
I'll take it.

Ma jep mua këtë.
Give me this one.

A mund ta shikoj kёtё?
Can I take a look at this?

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post