Basic opposites in Albanian.

 


Basic opposites.All Albanian adjectives take the i particle infront for males while female take the e particle.


majtas- djathtas
left - right (direction)

i mbushur - i bosh (cup)
full - empty (like a cup)

i hapur- i mbyllur
open - closed (like a door)

afër- larg
near - far

sipër- poshtë/ nën
above - below/under

i gjerë -i ngushtë
 wide - narrow (like a road)

përballë or përpara(it also means before) / mbrapa or prapa (depending on the region but means the same)
in front - behind

brenda- jashtë
inside - outside

i thatë -i lagësht /lag 
dry - wet
wet clothes= rroba te lagura {Plural}
wet hair=flokë të lagur


i thartë- i embel
sour - sweet

kur/ i bukurosh(man),-(e)(woman), it means pretty-like flirting
ugly - beautiful

i madh-i vogel
Big-small

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post