At the doctor's in Albanian.

 


At the doctor's
Më çoni te mjeku.
Take me to a doctor.

Unë nuk kam simptome.
I don't have any symptoms.

Më dhemb dhëmbi.
My tooth hurts.

Më dhemb koka.
I got a headache.
(My head hurts)

dhimbja
pain

dhimbja e kokës
headache

Nëse keni ftohtë gjatë
If you catch a cold.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post