At the doctor's in Albanian.

 


At the doctor's
Më çoni te mjeku.
Take me to a doctor.


Unë nuk kam simptome.
I don't have any symptoms.


Më dhemb dhëmbi.
My tooth hurts.


Më dhemb koka.
I got a headache.
(My head hurts)


dhimbja
pain


dhimbja e kokës
headache


Nëse keni ftohtë gjatë
If you catch a cold.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post