Meeting people in Albanian

 

Meeting peopleZonjë
Mrs


Zotëri
Mister

  

Zonjushë
Miss

  

Si e ke emrin?
What's your name?Emri im është ...
My name is....Si të quajnë?
What's your name?Quhem______ .
My name is .......Si quesh? 
What's your name?Si quheni?
What's your name? (Formal)Më vjen mirë. 
Glad to meet you.

  

(Prej) nga vjen?
Where do you come from?Nga je?
Where are you from?


Nga cili shtet jeni?
Which country do you come from?


Jam nga Greqia.
I'm from Greece.

Nuk jam nga këtu. Nga Greqia erdha.
I'm not from here. I came from Greece.

Shihemi më vonë 
See you later.

Kuptoj
I understand

Nuk kuptoj
I don't understand.

Ku punon?
Where do you work?

Pun
Work

A din me fol shqip?
Can you speak Albanian?

A flisni anglisht?
Do you speak English?(formal)

A flet anglisht?
Do you speak English? (informal)

Po, pak.
Yes,a little.

A mer vesh?
Do you understand? 

Nuk e kuptova.
I did not understand.

Flet ndonjëri anglisht këtu?
Does anyone here speak English?

Sa vjeç je?
How old are you?Sa vjeç jeni?
How old are you?

Sa vjet i ke?
How old are you?

Sa vjet i ka?
How old is she?


A je i martuar?
Are you martuar?
asking  a man

A je e martuar?
Are you married?
asking a woman

Jo,jam vetëm.
No, I'm single.

Do martohemi bashkë?
Will we get married?
exercise


-Përshëndetje.

?
-Më quajnë ....

-Si je?

-Po ti?

Dyzet e pesë.


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post