Donkey, dog, cat and rooster (Albanian tale, part 1)


Gomari, qeni, macja dhe gjeli.


Na ishte një herë një fshatar që kishte një gomar plak, ishte aq shumë plak sa nuk bënte dot asnjë punë.


Prandaj i zoti i gomarit mendoi ta therte dhe me lëkurën e tij të bënte një daulle.


Donkey, dog, cat and rooster.

Once upon a time there was a villager who had an old donkey, he was so old that he could not do any work at all.

So the donkey owner thought of slaughtering him and making a drum with his skin.Again

Na ishte një herë një fshatar ,Once upon a time there was a villager ,që kishte një gomar plak,who had an old donkey,ishte aq shumë plak,he was so old ,sa nuk bënte dot asnjë punë.that he could not do any work at all.

the other way around

Once upon a time there was a villager,Na ishte një herë një fshatar,who had an old donkey,që kishte një gomar plak,he was so old,ishte aq shumë plak,
that he could not do any work at all,sa nuk bënte dot asnjë punë

Vocabulary

dhe-and
një- a , one
një herë - one time
Na ishte një herë -  once upon a time there was...
fshatar - villager
që - that
Kishte. Had
Ishte. Was
i zoti - the master,the owner
gomar,gomari - donkey, the donkey
i gomarit ,of the donkey, the donkey's
-i   the for male
shumë - very , a lot
plak - old
punë - work
asnjë - no as in 'no work'
sa - that
bënte - could do 
Nuk bënte - couldn't do 
Dot. Double negation
nuk bënte dot - couldn't do
Prandaj - so, that is why
Mendoi - he thought 
ther - to slaughter
lëkurë {f} skin, pelt, hide
e tij - his , e is a female moprheme, e lëkurë, skin
daulle - drum


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post