The verb to be in Albanian.Present

Unë jam
I am

Ti je
You are

Ai është
He is

Ajo është
She is

Ne jemi
We are

Ju jeni
You are

Ata janë
They are. (Male)

Ato janë 
They are (female)

examples


Unë jam Shqiptar.
I'm Albanian.


Si je?
How are you?Past

unë qeshë
ti qe 
ai qe
ne qemë 
ju qeni
ata qenë


Past Imperfect 
unë isha
ti ishe
ai ishte
ne ishim
ju ishit
ata ishin


examples


A.
Këtu janë një burrë, një grua dhe dy fëmijë.
Burri është shqiptar.
Gruaja nuk është shqiptare.
Fëmijët janë shqiptarë.


Here are a man, a woman and two children. 
The man is Albanian.
The woman is not Albanian.
The children are Albanian.
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post