weather in Albanian


moti
weather 

moti i keq
bad weather

moti i mirë
good weather

reshje
rain,rainfall

shi-shiu
rain-the rainborë-bora
snow-the snowbreshër-breshri
hail
ngrica
frost 

reshje te dendura
heavy rainfall


diell-dielli
sun-the sunbie shi
it's raining bie borë
it's snowing

bie breshër 
it's hailing

bie diell
the sun is shining

kam ftohtë
I'm cold.Does it rain in the winter? Yes,in the winter it rains ,it snows and it hails.
A bie shi në dimër? Po, në dimër bie shi, bie borë e bie breshër.


ftohtë
cold

Nuk është kurr frohtë ne Greqi.
It's never cold in Greece.

Further reading

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post