Looking for something in Albanian

 

1. "Ku mund të gjej një market afër këtu?" - "Where can I find a market nearby?"

2. "A mund t'më tregoni si të arrihet te parku?" - "Can you show me how to get to the park?"

3. "A mund të më ndihmoni për të gjetur stacionin e autobusëve?" - "Can you help me find the bus station?"

4. "Kam humbur telefonin tim. Cilat janë procedurat për të njoftuar policinë?" - "I lost my phone. What are the procedures to report to the police?"

5. "Unë po kërkoj për restorantin me ushqim vegjetarian. A mund të më sugjeroni një vend?" - "I am looking for a vegetarian restaurant. Can you suggest a place?"

6. "Ku mund të blej bileta për muzeun?" - "Where can I buy tickets for the museum?"

7. "A mund të ma tregoni rrugën për te stacioni i trenit?" - "Can you show me the way to the train station?"

8. "Ku mund të gjej një lavanderi me rroba të thata?" - "Where can I find a laundry with dry cleaning service?"

9. "A ka ndonjë dyqan që kërkon punonjës?" - "Is there any store hiring employees?"

10. "Unë po kërkoj për kohën lokale. Cilët janë oraret e namazit?" - "I am looking for the local time. What are the prayer times?"


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post