At the Albanian hotel.

 


1. "Ku është dhoma ime?" - "Where is my room?"

2. "Mund të më sjellni një jastëk tjetër, ju lutem?" - "Could you bring me another pillow, please?"

3. "Cili është fatura ime?" - "What’s my bill?"

4. "Dua të porosis një darkë në dhomën time." - "I’d like to order dinner in my room."

5. "A ka ndonjë spital pranë hotelit?" - "Is there a hospital near the hotel?"

6. "Mund të më rekomandoni një restorant afër këtu?" - "Can you recommend a restaurant nearby?"

7. "Kam nevojë për një taksi për në aeroport." - "I need a taxi to the airport."

8. "Cila është koha e kontrollimit nga hotelti?" - "What is the hotel's check-out time?" 

9. "Ku mund të laj rrobat e ndotura?" - "Where can I wash my dirty clothes?" 

10. "A ka internet pa kufi në dhomë?" - "Is there unlimited internet in the room?"


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post