Free time in Albanian

 


Person 1: Si e kalon kohen e lire?

Person 2: Zakonisht e kam të vështirë të gjej kohë të lire, por kur kam, preferoj të lexoj ose të shkoj për një xhiro në natyrë. Çfarë për ty?

Person 1: How do you spend your free time?

Person 2: I usually find it difficult to find free time, but when I do, I prefer to read or go for a walk in nature. How about you?


Person 1: Unë ndjek disa hobie si gatimi dhe piktura. Kështu që, shpesh kaloj kohë të lire duke eksperimentuar ushqimet e reja ose duke krijuar vepër arti.

Person 2: Zëvendësoni orët e ngrënies ju?

Person 1: I pursue some hobbies like cooking and painting. So, I often spend my free time experimenting with new recipes or creating artwork.

Person 2: Do you replace meal times with those activities?Person 1: Po, mjaftesohem me të ngrënë për të mbijetuar, por e pëlqej këndvështrimin kreativ të gatimit. Çfarë bëni ju gjatë kohës së lirë?

Person 2: Unë i përdor këto momente për të shkuar në palestër dhe bërë ushtrime fizike. Kjo më ndihmon të qëndroj aktive dhe të mbaj trupin tim të shëndetshëm.

Person 1: Yes, I eat enough to survive, but I enjoy the creative aspect of cooking. What do you do during your free time?

Person 2: I use those moments to go to the gym and do physical exercises. It helps me stay active and keep my body healthy.


Person 1: Dhe nëse nuk keni mundësi për të shkuar në palestër?

Person 2: Nëse nuk kam mundësi për të shkuar në palestër, e pëlqej të dëgjoj muzikë dhe të bëj shëtitje të gjata. Kjo më ndihmon të relaksohem dhe të merrem me veten time.

Person 1: And what if you cannot go to the gym?

Person 2: If I can't go to the gym, I like to listen to music and take long walks. It helps me relax and take care of myself.


Person 1: Zëvendësojti palestrën ose ushtrimet me aktivitete të tjera si leximi, gatimi dhe piktura, që të ndihmemi të shkëputeni nga rutina e përditshme.

Person 2: Absolutisht, kur kohën e lirë e përdorim në mënyrë kreative dhe produktive, më shumë i gëzojmë momentet tona dhe ndihemi të përfshirë në një mënyrë më të thellë.

Person 1: You replace the gym or exercise with other activities like reading, cooking, and painting, to help you disconnect from the daily routine.

Person 2: Absolutely, when we use our free time creatively and productively, we enjoy our moments more and feel more deeply involved.


Person 1: Kjo është çelësi për të shijuar jetën dhe për të bërë gjëra që na bëjnë të lumtur.

Person 1: This is the key to enjoying life and doing things that make us happy.
Vocabulary:

- kalon (spend)

- kohen e lire (free time)

- vështirë (difficult)

- gjej (find)

- lexoj (read)

- xhiro (walk)

- natyrë (nature)

- hobie (hobby)

- gatimi (cooking)

- piktura (painting)

- eksperimentuar (experiment)

- ushqimet (foods)

- krijuar (create)

- vepër arti (artwork)

- përdor (use)

- shkoj (go)

- palestër (gym)

- bërë ushtrime (do exercises)

- fizike (physical)

- mbaj (keep)

- shëndetshëm (healthy)

- dëgjoj (listen)

- muzikë (music)

- shëtitje (walks)

- gjata (long)

- relaksohem (relax)

- shkëputem (disconnect)

- rutina (routine)

- përditshme (daily)

- produktive (productive)

- gëzoj (enjoy)

- çelësi (key)

- shijoj (enjoy)

- lumtur (happy)

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post