I lost my wallet! (Albanian).

 Person 1: Shkëlqim, ke ndonjëherë humbur qesën tënde? (Shkelqim, have you ever lost your wallet?)


Person 2: Po, më ndodhi njëherë në qytet. U bëra në gjendje të tmerrshme! (Yes, it happened to me once in the city. I was in a terrible state!)


Person 1: A vura re kur e humbe? (Did you notice when you lost it?)


Person 2: Jo, mendoj se e kam lëshuar nga xhepi kur po nxirrja telefonin. (No, I think I dropped it from my pocket when I was taking out my phone.)


Person 1: Ah, po ashtu mu ndodh njëherësh. Por ai që ia gjen qesën, i jep atë pikërisht te policia. (Ah, it happens to me sometimes too. But whoever finds the wallet, gives it to the police.)Person 2: Po besoj se policia mund ta kthejë atë në vend. (Yes, I believe the police can return it to its owner.)


Person 1: Po, është e vërtetë. Prandaj, mos u shqetëso shumë. Mos harro, nuk e shikon sa të mirë është koha deri sa ke humbur qesën. (Yes, it's true. So don't worry too much. And remember, you don't see how good time is until you lose your wallet.)


Person 2: Faleminderit, Shkëlqim. E ke të drejtë. (Thank you, Shkelqim. You're right.)

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post